Văn bản Trung ươngp


Nội dung tìm kiếm:

Số ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Tải file
Số: 844/QĐ - TTg 18/05/2016 Quyết định về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
Số: 223 - QĐ/TWĐTN - ĐKTHTN 10/04/2019 Quyết định về việc ban hành đề án "Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022"
Số: 1665/QĐ-TTg 30/10/2017 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025”