Văn Bản Tỉnh ủy - HĐND - UBND


Nội dung tìm kiếm:

Số ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu Tải file
Số: 14/2018/NQ - HĐND 02/08/2018 Nghị quyết ban hành Quy định chính sách thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020
Số 549/QĐ - UBND 02/04/2019 Quyết định phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2020