Dự án "Dệt và bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, các sản phẩm thổ cẩm đặc trưng của địa phương"

Người thực hiện: Hoàng Thị Ngọt; Dân tộc: Tày Địa chỉ: Xã Lâm Thượng - Huyện Lục Yên- Tỉnh Yên Bái. Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hoá

I. Lý do đề xuất dự án

Xã Lâm Thượng – huyện Lục Yên xác định bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Vấn đề giải quyết việc làm bền vững cho các đoàn viên thanh niên và phụ nữ trong xã là vấn đề cần thiết.

Vì niềm đam mê và thực hiện ước mơ sẽ có những đóng góp có ích cho xã hội nên tôi viết dự án này nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, cách doanh nghiệp có chung mong muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội sẽ chung tay thực hiện dự án

 

II, Mô tả dự án

1. Tên dự án: Dệt và bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, các sảm phẩm thổ cẩm đặc trưng của địa phương

2. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án sẽ được thực hiện tại Bản Khéo – Lâm Thượng – Lục Yên – Yên Bái. Sau đó có thể mở rộng chi nhánh HTX( Hợp tác xã) với tên gọi “Then Craft” áp dụng ở các địa điểm khác của tỉnh có người Tày sinh sống.

3. Thời gian thực hiện dự án: trong vòng 3 năm, tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2021.

1.    Mục đích của dự án

* Dự án hình thành với mục đích bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Tày tại xã Lâm Thương – Lục Yên – Yên Bái.

* Song song với việc bảo nghề dệt thổ cẩm các sản phẩm thổ cẩm sẽ được bán như các sản phẩm khác ngoài thị trường để tạo cơ hội việc làm mới.

* Phát triển hợp tác xã dệt thổ cẩm

2.    Mục tiêu của dự án

3.    Lĩnh vực , sản phẩm và dịch vụ

*Lĩnh vực: Công nghiệp – TTCN

* Sản phẩm:

§  Đồ lưu niệm: vòng tay, túi xách nhỏ, miếng trang trí

§  Ga trải gường

§  Khăn trải bàn

§  Gối

III. Nội dung hoạt động của dựa án

1.Kế hoạch đầu tư kinh doanh của dự án.

 Bảng Tài sản cố định:

 

STT

Tên vật liệu dệt

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

Khung cửi

Chiếc

3

3.000.000

9.000.000

2

Guồng quay sợi

Chiếc

1

1.000.000

1.000.000

3

Máy khâu

Chiếc

1

7.000.000

7.000.000

4

Máy vắt sổ

Chiếc

1

5.000.000

5.000.000

5

Thuê mặt bằng

tháng

12

500.000

6.000.000

 

Cộng:

 

 

 

28.000.000

* Chi phí hoạt động/1 tháng

1

Chỉ cotton

Kg

4,5kg/ngày x 30

103.000

13,905.000

2

Vải

Kg

3,5kg/ngày x30

100.000

10.500.000

3

Nhân công

 

 

 

 

4

 Bộ phận Thợ dệt

Người

3

150.000

13.500.000

5

Thợ may

Người

1

150.000

4.500.000

6

Người thiết kế

Người

1

250.000

7.500.000

7

Người quản lý

Người

1

200.000

6.000.000

8

Nghệ nhân hướng dẫn

Người

2

150.000

9.000.000

9

Bộ phận Marketing

Người

2

250.000

15.000.000

 

Tổng

 

 

 

79.905.000

* Lợi nhuận dự án thu được

Phương phá trích khấu hoa tài sảntheo phương pháp đường thẳng

Mức trích khâu hao trung bình năm =

Nguyên gia tài sản cố định

Trích khấu hao ( 4 năm)

 

*Cơ sở vật chất phục vụ cho dệt thổ cẩm:

Công cụ dệt: Khung cửi, chỉ dệt vải, guồng quay sợi, guồng se chỉ, chảo gang để nhuộm chàm, máy khâu, máy vắt sổ và các công cụ phụ trợ khác.

Nguyên liệu và những chất liệu khác: Bông, sợi tơ tằm, vải, chàm nhuộm vải, vật dụng pha tạo màu…

*Nguồn nhân lực:

Người quản lý

Bộ phậm Marketing cho Then’s craft

Thợ dệt vải:mời các nghệ nhân dệt vải cổ truyền trực tiếp thực hiện các quy trình dệt vải và đào tạo các thợ dệt mới.

Người thiết kế: hoạt động của HTX “Then’s  Craft” là vừa thực hiện công tác bảo tồn dựa trên những hóa văn truyền thống của dân tộc nên cần thuê người thiết kế cho các mẫu thổ cẩm vừa mang tính đặc trưng mà lại sáng tạo và phù hợp với nhu cầu thị trường. sự thay đổi ở đây là phóng to hay thu nhỏ sử dụng một hoa văn hay biến đổi màu sắc cho phù hợp.

§    Trang thiết bị

§    Mặt bằng: trước tiên sẽ tổ chức dệt tại nhà ông Hoàng Trung Rịnh xã lâm Thượng – Lục Yên – Yên Bái khi có kinh phí sẽ trả tiền thuê địa điểm.

§    Vốn:

Vốn sẵn có:  Then’s Craft vay vốn từ ngân hàng

Vốn huy động từ các nhà đầu tư

Sử dụng vốn của Then’s Craft

Sản phẩm kinh doanh:

-          Vỏ gối

-          Gối có ruột

-          Ga trải giường

-          Khăn trải bàn

-          Túi xách nhỏ

-          Vòng tay…

2, Kế hoạch bán hàng:

-          Bán cho Các địa điểm du lịch: Homestay, cửa hàng phục vụ du lịch…

-          Bán theo đơn đặt hàng cho người có nhu cầu mua sản phẩm độc đáo không bị trùng lặp,..

-          Dệt bán theo hợp đồng cho các nhà may để làm mặt địu.

-          Khi sản phẩm được đánh giá cao Then craft sẽ xuất khẩu mạt hàng thổ cẩm độc đáo của mình.

3, Các dịch vụ đi kèm của dự án

-          Dịch vụ du lịch: Then Craft xây dựng kế hoạch dịch vụ đi kèm để bán sản phẩm là kết hợp với các công ty du lịch để trở thành một điểm tham quan du lịchcuả  xã Lâm Thượng – Lục yên –Yên Bái.

Trải nghiệm cho khách du lịch: Các công ty du lịch sẽ đưa khách tới tham quan trải nghiệm cùng Then Craft như: trực tiếp dệt vải dệt, nhuộm chàm, đặc biệt là khi mua du khách thể tạo ra sản phẩm do du khách dệt.

4, Kế hoạch thực hiện dự án

Dự an của Then’s Craft sẽ thực hiện trong 4 năm và chi ra làm hai giai đoạn chính

-          Giai đoạn khôi phục, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm: từ 12/2017 – 12/2018

Trong gia đoạn này Then’s craft sẽ tổ chức dệt vải với số lượng người 3 người. liên hệ với các nghệ nhân để họ truyền dạy hoa văn và cách thức dệt. Và gắn chắt với ngành du lịch để giới thiệu và duy trì hoạt động của tổ chức

Trong giai đoạn này của dự án Then’s craft sẽ thực hiện  mục tiêu thứ nhất  thâm nhập thị trường bằng những sản phẩm hiện có vào thị trường hiện tại để thu hút khách hàng. Đó là sản phẩm hoa văn trên mặt địu và làm địu bán cho khách hàng là người đân địa phương. Tiếp là làm chiếc túi dựng điện thoại nhỏ …

Mục tiêu thứ hai trong giai đoạn đầu: phát triển thị trường

Then’s craft sẽ sử dụngnhững hoa văn và sản phẩm định hướng của mình tiếp cận các phân đoạn thị trường mới:

·         Sẽ có những sản phẩm phân  theo nhân khẩu học dựa theo tuổi tác, giới tính, tàng lớp xã hội mức thu nhập , phân theo nghề nghiệp, địa lý , tiện ích và tâm lý của khách hàng để dệt bán những sản phẩm phù hợp.

-                         Giai đoạn hai: phát triển sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm thổ cẩm

Thiết kế các mẫu sản phẩm mới: Khăn thổ cẩm..không chỉ bằng chất liệu len mà có cả những chất liệu đặc biệt từ tơ tằm, sản phẩm tự nhiên . Bán nhiều sản phẩm khác ngoài thổ cẩm của người Tày còn có thổ cẩm của người dao…trong địa phương.

    6, Định vị thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu

  Dự án sẽ xây dựng thương hiệu của riêng mình mang nét đặc trưng của người Tày “ Then’s Craft” .

 Then’s : đó là điệu hát đặc trưng của người Tày

  Craft: nghề thủ công

  Hợp lại với nhau sẽ có sự đặc trưng riêng biệt không nhầm lẫn.

    -Phát triển thương hiêu: Then’s craft sẽ không ngừng phát triển thương hiệu của mình bằng các chính sách đãi ngọ các hoạt động mang tính đóng góp cho cộng đồng.

·         Xác định được giá trị cốt lõi để phát triển – ưu thế cạnh tranh của mình: logo, chất lượng…

·         Có chiến lược Marketing cụ thể

    - Đăng ky thương hiệu với chi cục đăng ký bản quyền

- Đầu tư: Then’s craft sẽ đầu tu nguồn kinh phí cho việc phát triển thương hiệu

    7, Ý nghĩa ,hiệu quả và  tác động đến xã hội của dự án

Then’s craft sẽ trích số lợi nhuận hàng tháng là 5% cho các hoạt động đóng góp có ích cho xã hội trong giai đoạn phát triển sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm đến suốt quá trình hoạt động của mình.

Các tin khác:

Dự án: Hello Mù Cang Chải, Yên Bái

Homestay là một loại hình du lịch khách hàng sẽ lưu trú tại nhà dân, địa phương nơi khách đến, giúp nơi đó quảng bá văn hóa, con người và cảnh đẹp một cách chân thật nhất. Homestay là loại hình du lịch dành cho những ai đam mê khám phá, trải nghiệm văn hóa, phong tục, tập quán tại những vùng đất mới. Loại hình dịch vụ này là cách quảng bá nét đẹp văn hóa, con người và cảnh quan một cách chân thật nhất. Khi đi du lịch, thay vì thuê phòng tại các khách sạn, resort, … bạn sẽ được ở tại nhà của người dân địa phương, trở thành một thành viên trong gia đình họ, cùng ăn, cùng ở và cùng trải nghiệm cuộc sống tại nơi mà du khách đặt chân đến. Từ đó, có cái nhìn gần gũi và thực tế về đời sống sinh hoạt cũng như văn hóa của vùng đất đó và du khách sẽ được trải nhiệm tất cả phong tục văn hoá, trò chơi dân gian tại nơi du khách đến . Mù Cang Chải là một huyện ít văn hóa tuy nhiên lại hết sức đặc sắc, sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều cảnh ruộng bậc thang tuyệt đẹp vương tầng thế giới, có nhiều đồi núi đa dạng. Tôi là một thanh niên trong làng sống từ nhỏ tôi hiểu được phong tục, tập quán, văn hoá bản địa. Năm 2017 tôi đã quyết định mở một homestay dựa vào cộng đồng để phát triểu du lịch tại xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải với nhiều chương trình cho du khách trải nhiệm theo các tour du lịch trong huyện.